Hệ thống pin Qcells Mono Full cells 370W tại Dĩ An Bình dương

28 tấm Pin siêu phẩm Qcells Mono Full cells 370W
Sản xuất tại Hàn Quốc
CùngINVERTER SOLAX 10kw 3 pha.
Đã hoàn thiện bàn giao cho chủ đầu tư.
Tại Dĩ An Bình dương 29/10/2019.