Dự án theo qui mô công nghiệp tại SAKURA FOOD

Dự án được thực hiện tại nhà máy chế biến thực phẩm SAKURA FOOD, Huyện Cam Ranh Tỉnh Khánh Hòa.

Bàn giao nghiệm thu đưa vào sử dụng ngày 20/09/2019